Universitetsstyrelsen

HT 2017: 22 september, 27 oktober och 1 december, samtliga kl 09:00-12:00.

VT 2018: 16 februari, 20 april och 25 maj, samtliga kl 09:00-12:00.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För instruktioner klicka här.

Det sista mötet på höstterminen 2017 kommer var den 20 december. Det första mötet på vårterminen 2018 kommer att hållas onsdagen den 10 januari och det sista mötet den 28 juni.

Undantag från schemat 2017:

Vecka 51: RF är flyttat till onsdag 20/12. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 18/12  kl 10.


Undantag från schemat 2018:

Vecka 2: RF är flyttat till onsdag 10/1. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 8/1 kl 10.

Vecka 12: RF är flyttat till onsdag 21/3. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 19/3 kl 10.

Vecka 13: RF är flyttat till onsdag 28/3. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 26/3 kl 10.

Vecka 19: RF är flyttat till onsdag 9/5. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 7/5 kl 10.

 

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!

Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2018-01-18:

Detta beslut har fattats av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).

 

Förvaltningschefens beslutsmöten

Förvaltningschefen fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det sista mötet på höstterminen 2017 kommer att hållas den 21 december. Det första mötet på vårterminen 2018 kommer att hållas onsdagen den 10 januari och det sista mötet den 28 juni.

 

Undantag från schemat 2018:

Vecka 4: FC-beslutsmötet är flyttat till onsdag 24/1. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 22/1 kl 13.00.

Vecka 13: FC-beslutsmötet är flyttat till onsdag 28/3. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 26/3 kl 13.00.

Vecka 19: FC-beslutsmötet är flyttat till onsdag 9/5. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 7/5 kl 13.00.

 

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Rektors prefektmöten

den 4 oktober, 12 oktober och 16 oktober.

Mötena börjar kl 14:30 och håller på till ca 18:00. Därefter följer middag.

Anmälan sker på följande länk.

Eventuella avbokningar görs skriftligt per e-post till konferensservice@su.se. Observera att middagen debiteras din institution om avbokningen görs senare än fem dagar före respektive tillfälle.