Beslut & protokoll

Rektors beslutsprotokoll

Här finns protokoll över de beslut som rektor fattat vid rektorsföredragningen (RF).

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Anders Karlhede
Karin Helander

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin

Kontakt

Ledningsstöd

Avdelningen för planering och ledningsstöd

Epost: jurist@su.se

E-post: organisation@su.se