Chefsinformation

Entré Hus A, plan 3. Foto: Per Larsson

Information till prefekter och administrativa chefer

Denna sida samlar ihop information från ett urval av webbsidor på medarbetarwebben och universitetets Regelbok. Det är respektive informationsägare som gjort bedömningen att du som chef behöver nås av informationen.

Universitetets ledningsinformation 13 mars 2017

Här finns information om Åtgärdsplan för Stockholms universitet 2017-2018, om medarbetarundersökning, om temadag för chefer den 27 april samt om en utredning om obligatorisk Arbetsplatstjänst.

Ta del av utskicket i Mondo (kräver inloggning).

Nya regler i regelboken

  • Kommunikationsplattform för Stockholms universitet 2017-03-22 Rektor har den 22 december 2016 beslutat om en ny kommunikationsplattform för Stockholms universitet, som ersätter tidigare beslut av rektor fattat 15 december 2011 (dnr SU 209-3234-11). For a translated version of the Communications platform, please see the PDF-file at the bottom of the page.
  • Beslutsordning och delegeringar 2017-03-02 Här återfinns beslutsordningen vid Stockholms universitet med delegationsbeslut samt regler för delegering av beslutanderätt (Arbetsordningen).
  • a) Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare (AOSU) fr.o.m. 2016-12-02 2017-02-28 Enligt 2 kap. 2 § HF ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. I Stockholms universitets anställningsordning, AOSU, samlas de regler om anställning som och befordran till lärare som universitetsstyrelsen har beslutat ska gälla. Rektor kan i enskilda fall efter yttrande medge undantag från föreskrifterna.

Kontakt

Sektionen för säkerhet
Telefon: 08-16 22 16

Juridisk rådgivning
jurist@su.se

Press
press@su.se

Områdesnämnder, kanslier och fakulteter

Naturvetenskap

Humanvetenskap