Chefsinformation

Entré Hus A, plan 3. Foto: Per Larsson

Information till prefekter och administrativa chefer

Denna sida samlar ihop information från ett urval av webbsidor på medarbetarwebben och universitetets Regelbok. Det är respektive informationsägare som gjort bedömningen att du som chef behöver nås av informationen.

Universitetets ledningsinformation 19 juni 2017

Här finns information om upptakten 11 september, universitetets deltagande i Almedalsveckan samt beslut om tider m.m. för läsåret 2018/2019. Dessutom informeras om saker att tänka på inför semestern, telefonitips, programvaruinventering och om behov av att se över kontaktuppgifter för larm.

Ta del av utskicket i Mondo (kräver inloggning).

Nya regler i regelboken

Kontakt

Sektionen för säkerhet
Telefon: 08-16 22 16

Juridisk rådgivning
jurist@su.se

Press
press@su.se

Områdesnämnder, kanslier och fakulteter

Naturvetenskap

Humanvetenskap