Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Förvaltningschef är Joakim Malmström.

Universitetsförvaltningens organisationschema från 1 januari 2017
Universitetsförvaltningens organisationschema från 1 januari 2017