Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Förvaltningschef är Joakim Malmström.

Universitetsförvaltningen från den första januari 2016
Universitetsförvaltningen 2016