Arbetsgruppen ska ta fram förslag till hur informationen på webben till engelskspråkiga medarbetare kan förbättras med avseende på innehåll och struktur.

Den samlade informationen ska av arbetsgruppen läggas upp på universitetets centrala engelska webbplats, su.se/english, och ges en tydlig webbadress. I uppdraget ingår också att belysa behovet av icke publika sidor hos denna målgrupp. Uppdraget pågår under hösten och övergår sedan i förvaltning med ansvar hos respektive informationsägare under 2015.

Arbetsgruppen

Jan Löf (sammankallande), Helene Komlos Grill och Marie Jackalin från Kommunikationsavdelningen.
Carina Nymark, Områdeskansliet för naturvetenskap
Susanna Lindberg,  Områdeskansliet för humaniora juridik och samhällsvetenskap
Karin Hansson,  Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Johanna Sommansson, Tekniska avdelningen (Fastighetsavdelningen från 1 oktober)
Leif Järlebark, Avdelningen för forskningsservice
Carina Nilsson, Personalavdelningen