Den långsiktiga planen var det dokument i vilket universitetets strategi tidigare beskrevs, antingen i form av kännetecken (nyare planer) eller i form av övergripande mål (äldre planer). Kännetecknen respektive de övergripande målen bröts sedan ned i ett antal konkreta delmål, vilkas uppfyllelse skulle mätas och utvärderas.

Nedan redovisas de långsiktiga planerna för åren 2007-2014 som nedladdningsbara pdf-filer.