Verksamhetsplanen innehöll de prioriterade mål som skulle ägnas särskild uppmärksamhet under perioden samt ett antal verksamhetsindikatorer.

Nedan redovisas verksamhetsplanerna för åren 2006-2014 som nedladdningsbara pdf-filer.