Den första verksamhetsplanen kom år 2006 och den sista i den formen kom 2014. Från och med 2015 har det istället tagits fram fyråriga Strategier.

Uppföljning av verksamhet (främst indikatorer) finns för år 2015.

Uppföljning av verksamhetsplan (både mål och indikatorer) finns för åren 2006 - 2014. För åren 2007 och 2008 finns även kortare sammanfattningar av uppföljningen.