Pensionsåldern för alla arbetstagare vid Stockholms universitet är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före 65-årsdagen.

En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Du som är anställd kan få vägledning inför din pensionering av Statens tjänstepensionsverk (SPV). De kontaktar dig per brev 8 månader innan du fyller 65 år och frågar om hur du planerar din pension. SPV hjälper dig med din ansökan och att göra en pensionsprognos. Du som önskar avgå med pension före 65 års ålder, kontaktar själv SPV.

      Vår egen unika e-postadress till SPV är: supension@spv.se,
      tfn 060-18 76 00.

 

Du måste själv ansöka om den allmänna pensionen hos Pensionsmyndigheten.
Länk till Pensionsmyndigheten.

När du har bestämt tidpunkt för pensionsavgång, sänder du in undertecknad entledigandeblankett (SU 9039) till registrator för diarieföring.

Läs mer om din statliga pension på Statens tjänstepensionsverks (SPV) hemsida.
Länk till SPV.

På webbportalen min pension kan du få en samlad bild av din pension.
Länk till min pension.

Om du behöver mer information om din pension, kan du kontakta SPV:s kundservice,
tfn 060-18 76 00 eller supension@spv.se.