Stockholms universitet har tecknat en tjänstereseförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen täcker kostnader för läkarvård, läkemedel och vård på sjukvårdsinrättning. Kapitalbelopp vid olycksfall och invaliditet ingår.

Statens tjänstereseförsäkring, se försäkring vid resor.