Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Den här avdelningen innehåller information om regler etc inom arbetsmiljöområdet i vid mening, dvs. även om rehabilitering, kränkande särbehandling och utvecklingssamtal m.m. Informationen vänder sig till chefer, personalhandläggare, skyddsombud och till dig som anställd.

kontakt

Arbetsmiljö