Vem arbetar med vad?

Övergripande, strategiskt arbetsmiljöarbete
Personalavdelningen, Tekniska avdelningen och Studentavdelningen samverkar med de fackliga organisationerna, främst huvudskyddsombuden och studentkåren, i övergripande arbetsmiljöfrågor. Det sker kontinuerligt i särskilda samverkansmöten om arbetsmiljö, vars minnesanteckningar redovisas på denna hemsida.

Personalavdelningen ansvarar för de psykosociala arbetsmiljöfrågorna, Tekniska avdelningen för de fysiska och Studentavdelningen för arbetsmiljöfrågor som berör studenterna.

Nedan, i filen Samverkan i arbetsmiljöfrågor vid Stockholms universitet, hittar du vilka uppgifter de olika SIAM-grupperna har samt vilka ledamöter som ingår i respektive grupp.

Operativt arbetsmiljöarbete
Prefekten ansvarar för institutionens arbetsmiljöfrågor. Prefekten kan delegera viss arbetsmiljöarbetsuppgift till medarbetare vid institutionen.

Anm. Med prefekt avses även enhetschef inom administrationen. På motsvarande sätt avses med institution även enhet.

Stöd i arbetsmiljöarbetet
Huvudskydds-, skydds- och studerandeskyddsombud har uppgiften att värna om en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud är en förtroendeman med särskilda lagliga rättigheter och skyldigheter inom arbetsmiljöområdet.

Skyddsingenjören bistår de olika arbetsplatserna med råd och stöd i fysiska arbetsmiljöfrågor.

Företags- och studenthälsovården ger stöd åt förvaltningen och institutionerna.

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar från samverkansmöten om arbetsmiljö publiceras fortlöpande här, se bifogade filer nedan för innevarande år.