En medarbetare insjuknar...
Medarbetaren eller administratören vid institution/enhet gör sjukanmälan via Primula webb fr.o.m. första sjukdagen och skickar vidare ärendet, som hamnar hos lönehandläggaren vid Personalavdelningen.

...efter 7 dagar...
Från och med åttonde sjukdagen fordras läkarintyg. Kopia av läkarintyget lämnas till institutionen, som skickar det vidare till lönehandläggaren vid Personalavdelningen. Det är viktigt att närmaste chef har kontinuerlig kontakt med den sjukskrivne medarbetaren.

...efter 14 dagar...
Lönehandläggaren skickar sjukanmälan med uppgift om första sjukdag till Försäkringskassan. Vid förlängd sjukskrivning skickar den sjukskrivne medarbetaren originalen av läkarintygen, både för dag 8–14 och förlängning efter dag 14, till Försäkringskassan. Kopia av förlängningen lämnas till institutionen, som skickar den vidare till lönehandläggaren vid Personalavdelningen.

Närmaste chef och den sjukskrivne medarbetaren håller kontakt med varandra. Den sjukskrivne medarbetaren informeras löpande om vad som händer på arbetsplatsen och uppmuntras att i möjligaste mån delta i olika aktiviteter.

Övrigt
Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar, oavsett orsaken bakom sjukskrivninge. Det är viktigt att närmaste chef har tidig och kontinuerlig kontakt med den sjukskrivne medarbetaren. Det är även viktigt att närmaste chef, så snart det är möjligt, initierar en gemensam planering för återgång i arbete.
 

Stöd i rehabiliteringsarbetet

Stöd i rehabiliteringsarbetet ges av:

Personalavdelningen:
Anna-Karin Huggare, tfn 16 20 60, e-post anna-karin.huggare@su.se

Företagshälsovården, fr.o.m. 1/8 2015:
Feelgood företagshälsovård AB, tfn 08-676 82 00.