Stockholms universitet har beviljats medel till två olika projekt, ett vid Institutionen för pedagogik och didaktik och ett vid Psykologiska institutionen (totalt 464 300 kronor).

För mer information om programmet, se UHR:s hemsida.