Ekonomi

Utbildningar i universitetets ekonomirelaterade system

Ekonomiavdelningen anordnar utbildningar och bjuder in till seminarier inom området ekonomi, ekonomisystem, inköp och upphandling. Utbildningar som erbjuds: raindance grundkurs, raindance rapportkurs, utbildning i E-handelsportalen och utbildning för inköpskordinatorer. 

Ekonomiavdelningen