Kommunikation

Kontakt

Kommunikationsutbildningar
annakarin.haspe@su.se

Medieträning
press@su.se

Polopolyutbildning
su.se/polopolyutbildning

Webbstugor centrala webbredaktörer
marie.jackalin@su.se

Webbstugor huvudredaktörer
annakarin.haspe@su.se