Kursutbudet våren 2017

Syftet med kurserna är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hur inläggning av registreringar och resultat görs för studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen. De ger också en överblick över studieadministrationen och hur Ladok används i olika sammanhang.
Kurserna ges i föreläsningsform med demonstration av de olika ladok-funktionerna. Inga egna övningar.

Kursernas innehåll

  • Vad är Ladok och vad används det till?
  • Studieadministration vid högskolan
  • Ladoks gränssnitt
  • Registrering av studenter (kursregistrering) samt hantering av grupper
  • Rapportering av resultat på prov och hel kurs
  • Dokumentation av tillgodoräknanden


Kurserna vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

Kurserna är gratis.

Anmäl dig via anmälningsformulären.

Anmälan behöver vi ha senast ett par dagar före de kursdatum du önskar gå på. När du anmält dig får du en bekräftelse.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-12).

Kurslokalerna ligger i Studenthuset. Ekosalen ligger på plan två i hus Beta (längst ner i högra korridoren) och rum 365 på plan tre i hus Alfa.

Eftersom plan tre är låst, så samlas vi utanför hissarna på plan tre, fem minuter innan utbildningen börjar  (gäller utbildning i rum 365).


Introduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med SISU och/eller med Ladok.
Kurstillfällena är identiska. Kursen är obligatorisk för alla som ska arbeta i SISU och Ladok.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle 1: den 23 januari, kl 9-12, Studenthuset, Ekosalen, hus Beta
Kurstillfälle 2: den 20 mars, kl 9-12, Studenthuset, Ekosalen, hus Beta

Kurstillfälle 3: den 15 maj, kl 9-12, Studenthuset, Ekosalen, hus Beta

Registrering via Ladok på webb (LPW)

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med registrering av studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen i Ladok. Vi visar hur man låter studenterna registrera sig själva via Mina studier. Vi tar även upp villkorshantering samt antagning till kurs inom program.
Kurstillfällena är identiska.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle 1: den 24 januari, kl 9-11, Studenthuset rum 365
Kurstillfälle 2: den 21 mars, kl 9-11, Studenthuset rum 365
Kurstillfälle 3: den 8 juni, kl 9-11, Studenthuset rum 365

Anmälningsformulär

Tentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW)

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med betygs- och resultatrapportering för studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen i Ladok. Vi visar även hur man i Ladok på webb  gör för att studenterna ska kunna anmäla sig till tentor i Mina studier samt hur lärare kan betygsrapportera i LPW.
Kurstillfällena är identiska.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle 1: den 26 januari, kl 9-12, Studenthuset rum 365
Kurstillfälle 2: den 23 mars, kl 9-12, Studenthuset rum 365
Kurstillfälle 3: den 18 maj kl 9-12, Studenthuset rum 365

Nybörjarkurs för forskarrapportörer

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska börja arbeta med rapportering av uppgifter för doktorander inom forskarutbildningen i Ladok. Kurstillfällena är identiska.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle : den 24 april kl 9-12, Studenthuset rum 365

____________________________________________________________________________________

 

Nya Ladok – Resultathantering

 

Nya Ladok – introduktion för systemutvecklare

Innehåll: utbildningen handlar om nya Ladok och systemets gränssnitt och funktionalitet. Olika begrepp i nya Ladok gås igenom men även ny funktionalitet visas. Hur förändras nya Ladok genom nya versioner och hur ser tidsplanen ut för dessa versioner? Hur hanteras registervården med gamla data som ska föras över till den nya miljön? Dessutom presenteras olika miljöer som finns för utvecklares test- och utvecklingsarbeten. Vilken nationell och lokal support kan ges?

Målgrupp: utvecklare som ska arbeta med nya Ladok men även förvaltningsledare och förvaltningsledare IT kan delta.

Anmälan görs till ladok@su.se

Kurstillfälle : ännu ej fastställt

 

____________________________________________________________________________

 

SISU-utbildningar

Antagningens utbildningar NyA-webben

 

Informationsmaterial från våra utbildningar

Manual Ladok Nouveau

Manual Ladok på webb