Kursutbudet augusti 2017

Syftet med kurserna är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hur inläggning av registreringar och resultat görs för studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen. De ger också en överblick över studieadministrationen och hur Ladok används i olika sammanhang.
Kurserna ges i föreläsningsform med demonstration av de olika ladok-funktionerna. Inga egna övningar.

Kursernas innehåll

  • Vad är Ladok och vad används det till?
  • Studieadministration vid högskolan
  • Ladoks gränssnitt
  • Registrering av studenter (kursregistrering) samt hantering av grupper
  • Rapportering av resultat på prov och hel kurs
  • Dokumentation av tillgodoräknanden


Kurserna vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

Kurserna är gratis.

Anmäl dig via anmälningsformulären.

Anmälan behöver vi ha senast ett par dagar före de kursdatum du önskar gå på. När du anmält dig får du en bekräftelse.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-12).

Kurslokalerna ligger i Studenthuset. Ekosalen ligger på plan två i hus Beta (längst ner i högra korridoren) och rum 365 på plan tre i hus Alfa.

Eftersom plan tre är låst, så samlas vi utanför hissarna på plan tre, fem minuter innan utbildningen börjar  (gäller utbildning i rum 365).


Introduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med SISU och/eller med Ladok.
Kurstillfällena är identiska. Kursen är obligatorisk för alla som ska arbeta i SISU och Ladok.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle: den 14 augusti, kl 9-12, Studenthuset, Ekosalen, hus Beta
 

Registrering via Ladok på webb (LPW)

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med registrering av studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen i Ladok. Vi visar hur man låter studenterna registrera sig själva via Mina studier. Vi tar även upp villkorshantering samt antagning till kurs inom program.
Kurstillfällena är identiska.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle: den 14 augusti , kl 14-16, Studenthuset rum 365
 

Tentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW)

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med betygs- och resultatrapportering för studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen i Ladok. Vi visar även hur man i Ladok på webb  gör för att studenterna ska kunna anmäla sig till tentor i Mina studier samt hur lärare kan betygsrapportera i LPW.
Kurstillfällena är identiska.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle: den 15 augusti, kl 13-16, Studenthuset rum 365
 

__________________________________________________________________________________

Utbildningar i Nya Ladok

___________________________________________________________________________

 

SISU-utbildningar

Antagningens utbildningar NyA-webben

 

Informationsmaterial från våra utbildningar

Manual Ladok Nouveau

Manual Ladok på webb