Miljö

kontakt

Miljökoordinator

Jenny Lilliehöök, Fastighetsavdelningen
E-post: jenny.lilliehook@su.se

miljöwebb

Universitet är certifierat enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS.