Kompetensutveckling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Personal
  6. Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Stockholms universitet ska behålla och stärka sin ställning som nationellt ledande och internationellt framstående universitet. Detta kräver professionella chefer, ledare och medarbetare! Här listas utbudet för medarbetare vid universitet som anordnas av universitetsförvaltningen, Centrum för universitetslärarutbildning, Institutionen för data- och systemvetenskap samt Institutionen för svenska och flerspråkighet.