(15 x Panels av Albert Contreras, finns i Södra huset (Hus E).
 

Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och bedriver en mycket utåtriktad verksamhet. Den består bland annat av guidade visningar, föreläsningar, stadsvandringar och utflyktsresor. En gång om året, vid föreningens årsmöte, sker den uppskattade konstutlottningen. Då har varje medlem en chans att vinna en tavla eller något konsthantverk.

Förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill föreningen fungera som ett nätverk för anställda vid universitetet. Våra träffar ger oss en möjlighet att mötas över fakultetsgränserna. Konstföreningen har idag över 200 medlemmar från alla personalkategorier.

Programaktiviteter
 Aktivitetsprogram VT2017 (456 Kb)

Höstens program publiceras i augusti.

Bli medlem
Alla som är anställda vid universitetet (eller har gått i pension från universitetet) kan bli medlemmar. Medlemskapet berättigar till deltagande i programaktiviteter och i vårt årsmöte, där utlottningen av årets inköpta konst äger rum. Den som betalat in årsavgiften senast den 31 december året före årsmötet har rätt att delta vid konstutlottningen.

Den som vill bli medlem fyller i vår anmälningsblankett (se nedan), skriver under och skickar den till ordförande Eva Lundin. Vid frågor kontakta oss via e-post: konstforeningen@su.se

Medlemsavgiften är för närvarande 380:-/år. För dig som är anställd vid universitetet dras avgiften på din februarilön. Övriga betalar in avgiften via föreningens bankgirokonto 177-2151. Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress.