Lön och ersättning

Stockholms universitet byter bank

Stockholms universitet byter från april 2017 bank till Danske Bank för att genomföra löneutbetalningar. Det innebär att alla löneutbetalningar kommer att gå från Danske Bank till respektive medarbetares bankkonto.

Information håller på att flyttas

Chefs- och personalhandläggarinformation håller på att flyttas till fliken Råd & stöd och under HR-guiden.