Kontaktpersoner
För att underlätta för er på institutionerna/motsv. att få kontakt med oss vid Personalavdelningen har ni fr.o.m. den 1 januari 2012 fått en utsedd personalspecialist vid Personalavdelningen som är institutionens kontaktperson i alla typer av arbetsgivar- och personalfrågor. Ni har därutöver, även som tidigare, en utsedd lönehandläggare som främst arbetar med institutionens lönehantering.

Kontaktpersonen kanske inte alltid kan ge svar på alla typer av frågor, men då kopplas frågan vidare till någon med fördjupade kunskaper om din frågeställning som ger fortsatt stöd i ärendet. Ärendet följs ändå av kontaktpersonen – på detta sätt bygger också vi vid Personalavdelningen kunskap om de verksamheter vi har i uppdrag att ge stöd och råd.

Vem är din institutions kontaktperson? Se på listan "Lönehandläggare och personalspecialister efter institutionsnummer" bland bifogade filer längst ner på sidan.