De centrala avtal som reglerar löner och anställningsvillkor för universitet och högskolor är Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och Chefsavtal. Chefsavtalet reglerar villkor för chefskretsen vid universitetet.

De fackliga motparterna när det gäller statlig verksamhet är Saco-S, OFR/S och SEKO. Nu gällande avtal med OFR/S och SEKO gäller till och med 2016-09-30. Avtalen omförhandlas regelbundet, vilket resulterar i en ny RALS – Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet. Avtalet med Saco-S gäller utan slutdatum och benämns RALS-T där T står för tillsvidare.