Chefspolicyn är ett stöd för att uppnå universitetets vision, långsiktiga plan och verksamhetsplan. Den vänder sig till samtliga chefer inom universitetet och anger att varje chef har tre övergripande uppdrag och ska stäva efter att behärska fem olika förmågor.

Se vidare i det kompletta dokumentet Stockholms universitets chefspolicy i Regelboken eller i skriften Chefspolicy (pdf) under bifogade filer.

Kontaktperson: Karin Steffensen, Personalavdelningen