Riktlinjer
Rektor har beslutat om nya riktlinjer vid utnämning av nya prefekter. Riktlinjerna gäller fr.o.m. 2012-07-01.


Anvisningar
Riktlinjerna har kompletterats med anvisningar.


Prefekttillägg
Institutionens personalkostnader föregående år ligger till grund för uppdragstilläggets storlek.