Rekrytering

Rekrytering

En strukturerad rekryteringsprocess med utgångspunkt i en välformulerad kravprofil, intervjumall och referensmall ökar vår möjlighet att rekrytera rätt personer till Stockholms universitet. Det leder till att vi ökar träffsäkerheten och objektiviteten i rekryteringen.

Nedan har du som ska genomföra en rekrytering rutiner och anvisningar för att säkerställa rekryteringsprocessen. Platsannonser för lediga anställningar vid universitetet ska ha ett enhetligt utseende.

T/A-anställningar, doktorander, postdoktorer och forskare

Rekryteringssystemet ReachMee

Stockholms universitet införde under våren 2015 ett rekryteringssystem – ReachMee – för rekrytering av medarbetare (lärare, forskare/postdoktor, doktorand, T/A anställning).

Relocationtjänster – ramavtal

Stockholms universitet har tecknat avtal om relocationtjänster.