Här finns information om hur man går tillväga för att boka resor ONLINE t.o.m. 2014-11-02. Nedan finns instruktioner om vilka steg som ska göras.

A. 
För att kunna boka resa online krävs att du först har registrerat en resenärsprofil.

OBS! För närvarande fungerar det inte att själv registrera en resenärsprofil enligt instruktionen nedan. Vänligen e-posta dina uppgifter till su@viaegencia.com så lägger VIA Egencia upp din resenärsprofil manuellt.
Uppgifter som krävs för att registrera en resenärsprofil är följande:
          för- och efternamn,

          mobilnummer,
          e-postadress och
          institution.

 

  1. För att skapa en resenärsprofil behöver du en registreringskod som din institution har och som kommer att efterfrågas vid registrering. Registreringskoden får du genom att kontakta kontaktpersonen vid din institution. Skulle denna person inte vara på plats kan du kontakta Yvonne Samuelsson, yvonne.samuelsson@su.se,
    tfn 08-16 2197, eller Ellen Sharma, ellen.sharma@su.se, tfn 08-16 3711, vid  Personalavdelningen.
  2. När du har fått din registreringskod, går du på länken Skapa resenärsprofil
  3. och registrerar din profil genom att där klicka på Skapa ny användare.
  4. Vänligen använd endast titel fröken, fru eller herr när du lägger in dina personliga uppgifter oavsett din titel vid Stockholms universitet.*

        Skapa resenärsprofil.


*Dina personliga uppgifter ska överensstämma med ditt pass och har du ett pass som saknar titel rekommenderar vi att du använder en av dessa tre titlar. Anledningen är att det har uppstått problem när titlar som doktor och professor registrerats i detta globala system fast dessa titlar inte finns i passet. Titeln kan lägga sig och uppfattas som mellannamn i namnfältet på flygbiljetten och då blir det komplikationer då namnet på flygbiljetten inte överensstämmer med namnet i passet. Har du däremot ett pass med titel ska du registrera just den titel som överensstämmer med ditt pass.

OBS! Om du önskar registrera en resenärsprofil med ditt kreditkort som betalningssätt måste du kontakta VIA Online – Teknisk support, se kontaktuppgifter nedan. Via länk ovan kan du bara registrera en resenärsprofil med din institutions resekonto som betalningssätt.


B. 
Har du redan registrerat en resenärsprofil, kan du boka din resa online.

        Boka din resa.

 

VIA Online – Teknisk support
Tfn: 08–555 237 81
E-post: su@viatravel.se