Avtal mellan Stockholms universitet och SJ AB
Stockholms universitet och SJ AB har ett avtal om tjänsteresor med tåg. Avtalet gäller till och med den 31 december 2015.

Särskilt pris (avtalspris)
Gäller vid köp av inrikes tågresor i 1 klass och 2 klass.

Prisreduceringen för Stockholms universitet är 11 % fr.o.m. 2015-01-01. 12 % rabatt ges efter vi nått inköpsvolym på 2 200 001 SEK.

Det ska noteras att rabatten endast faller ut vid köp av de ordinarie, återbetalningsbara, biljetterna. De billigare biljetterna som varken är återbetalningsbara eller ombokningsbara ökar dock på volymen som kan generera högre rabattprocent vid nästa avtalsperiod. Det är också viktigt att handla inom avtalet, då vi på detta sätt får den månatliga statistiken från SJ som bl.a. innehåller miljöredovisning.

Avtalspriserna är tillgängliga genom SJ:s samtliga inköpskanaler och resebyrån BCD Travel som universitet har avtal med.
 

Bokningsalternativ på SJ

SJ Affärsresor
Du ringer till 0771-75 75 55, tonval 1, och gör din/dina bokningar.
Uppge aktuellt kundnummer som du i första hand får från den reseansvarige på din institution, Yvonne Samuelsson, ankn 2197, eller Ellen Sharma, ankn 3711, Personalavdelningen.

I biljettpriset ingår bokningsavgift på 12 %, dock lägst 30 kronor per person och enkel resa. Diners fakturerar via institutionens/avdelningens resekonto.
 

INTERNETBOKNING

Reseansvarig – när du bokar resor åt andra:

Som reseansvarig bokar du biljetter åt alla på företaget. Du som reseansvarig behöver inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord för att kunna logga in till SJ:s företagsbokning. Tänk på att ange institutionens/avdelningens institutionsnummer i fakturareferensfältet. I biljettpriset ingår bokningsavgift på 7 %, dock lägst 5 kronor per person och enkelresa. Diners fakturerar via institutionens/avdelningens resekonto. Reseansvarig som saknar inloggningsuppgifter anmäler sig via länken nedan.

Resenär – när du bokar egen resa:

Genom att ha inloggningsuppgifter som resenär bokar du dina egna resor på SJ företagsbokning. Du som resenär behöver inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord för att kunna logga in till SJ företagsbokning. Tänk på att ange institutionens/avdelningens institutionsnummer i fakturareferensfältet.

Resenär som saknar inloggningsuppgifter anmäler sig till SJ Prio. När du anmält dig till SJ Prio skickas en bekräftelse per e-post som innehåller ditt medlemsnummer. Ditt medlemsnummer måste också kopplas till korrekt kundnummer hos SJ för att du ska kunna logga in till SJ företagsbokning. Medlemskort skickas per post inom 10–14 dagar.

Vi rekommenderar dig som gör fler än två resor årligen med SJ att anmäla dig till SJ Prio. SJ Prio säkerställer att du får ta del av information och erbjudanden som direkt berör ditt resande med SJ.

Intjänade Prio-poäng får endast utnyttjas för nya tjänsteresor enligt universitetets resepolicy. En anställds intjänade poäng kan användas vid köp av ny resa, även för annan anställd vid samma institution/motsv.

I biljettpriset ingår bokningsavgift på 7 %, dock lägst 5 kronor per person och enkel resa. Diners fakturerar via institutionens/avdelningens resekonto.

Resehandlingar kan fås på följande sätt:

E-biljett via e-post som pdf-utskrift eller via mobiltelefon. 

Resehandlingar kan också hämtas ut från SJ-biljettautomat eller på SJ-säljställe.
SJ kan även skicka biljetter per post.
 

Avtalsansvariga

Vid universitetet: Yvonne Samuelsson, Personalavdelningen, tfn 08-16 2197.

Vid SJ: Johnny Grape, Account Manager, SJ AB, tfn 070-203 32 96.

 

SJ – support och ytterligare information:

SJ Affärsresor, tfn 0771-75 75 55, tonval 1
För bokning av SJ Affärsresa via telefon.

SJ Internetsupport, tfn 0771-75 75 99, tonval 2
För frågor om SJ webbplats eller om du behöver guidning vid bokning.

SJ Kundtjänst, tfn 0771-75 75 99, tonval 1
Vänd dig till SJ Kundtjänst om du har en synpunkt eller vill göra reklamation.

SJ Trafikinformation, tfn 0771-75 75 75, tonval 3
Hjälper dig att besvara om tåget är i tid.