Bästa-Pris-Garanti
VIA Egencia förbinder sig att vid varje bokning (om inget annat överenskommes) styra inköpen mot det mest ekonomiska resandet. Här skall alltid olika reseförslag presenteras som matchar resenärens krav, och bland dessa förslag skall alltid finnas det med marknadens bästa pris vid det aktuella tillfället. Detta gäller inklusive s.k. lågprisbolag som endast kan bokas via internet.

För att säkerställa att VIA Egencia alltid kan garantera bästa pris använder alla resekonsulter sökmotorn VIA Fare Finder. Sökmotorn kontrollerar och presenterar det lägsta priset i bokningssystemet Amadeus, samt i de på internet förekommande lågprisbolagen. I Stockholms universitets fall är avtalat att vi även söker via nätresebyråerna Expedia, Seat24 samt Mr Jet.

Skulle Stockholms universitet genom förbiseende från VIA Egencias sida ha erlagt ett för högt pris för en flygbiljett, förutsatt att en billigare biljett fanns bokningsbar vid bokningstillfället och matchade resenärens krav, skall VIA Egencia återbetala prisskillnaden.

Prisgarantin gäller vid bokning genom personlig service.

Annat
Flyg med Ryan Air måste bokas via Personlig service. Ryan Air är inte bokningsbar i Online då företaget valt att ej tillåta denna bokningsmetod.

VIA Egencias servicearvoden finns som bifogad fil nedan.

VIA Egencias återbetalningsgaranti för flyg- och tågresor finns bland bifogade filer nedan.

VIA Newsletter och VIA Express
VIA Newsletter får du en gång per månad om du prenumererar på den tjänsten.

VIA Express är ett ”blixtmeddelande” som går ut när oförutsedda händelser som strejk och oväder påverkar resan.

Se UD:s dokument om säkerhet: Resesäkerhet – tips och råd.