Registrator

Kontakt

Avdelningen för arkiv och registratur

Arkivfunktionen
E-post: arkivet@su.se
Södra huset B plan 2, Frescati, Stockholms universitet

Postadress:

Stockholms universitet

Avdelningen för arkiv och registratur

106 91 Stockholm

Registraturet

E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Södra husen, hus B, plan 2, rum 285

Telefon:

Jenny Hodell: 08-16 33 20

Carita Östergård: 08-16 22 63                                                

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 08.30-11.00 samt 13.00-15.30

Postadress:
Personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm