Avtalsregister.doc (119 Kb)  (Förteckning över avtal överstigande visst belopp tecknade av rektor eller förvaltningschef )

Avtal (Avtalen i scannad form. De kan utgöra exempel inför annat avtalstecknande)

 Sponsringspolicy.doc (53 Kb)  (Förutsättningar för att Stockholms universitet ska kunna ingå sponsringsavtal)

Avtal om forskningsfinansiering (PDF) ( Rekommenderade standardkontrakt mellan universitet / högskola och forskningsfinansiärer, se p 4 checklista)

Rutiner för avtalstecknande (Behörighet, granskning av avtalsförslagen samt kostnadstäckning )

 Rektorsföredragning av uppdragsavtal (52 Kb)  (flödeschema).