Stockholms universitet har en upphandlad fotograf som du ska anlita om du är behov av professionell fotograf. Fotografen är väl insatt i hur vi arbetar och med vår visuella identitet. Använd vårt anpassade formulär nedan vid uppdragsförfrågan.

Förfrågningsunderlag fotograf

Tjänster:

  • Fotografering och leverans av färdiga foton för användning redaktionellt samt för information och kommunikation.
  • Bildredigering
  • Press, reportage- och nyhetsfotografering
  • Porträtt- och idéfotografering
  • Fotografering vid konferenser, högtider eller motsvarande.

Läs mer om universitetets upphandlade leverantörer för produktions-, kommunikations- och designtjänster.