För följande blanketter i universitetets blankettarkiv finns anvisningar: 

 • Ledighetsansökan
 • Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd
 • Redovisning: mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd personal

  Se Anvisningar till vissa blanketter.Blanketter som EJ finns i det centrala blankettarkivet
 

Blanketten ”Anmälan om arbetsskada” (FKF 9238) kan hämtas på

Beställningsblankett för bildskärmsglasögon finns nedan som bifogad fil.

 

Övriga blanketter bland bifogade filer nedan:

 • Behörighet i Primula
 • Behörighet i ReachMee
 • Beslut om tilldelning av stipendium
 • Förteckning över utanordningsberättigade
 • Kostförmån
 • Löneväxling – avbryta/upphöra med löneväxling
 • Löneväxling – överenskommelse
 • Tips/mall – underlag för friskvårdsersättning