NyA-webben

 Behörighet NyA-webben (153 Kb)

 Behörighet Stänga för sen anmälan och hantera antagningstal (99 Kb)

 Val av meritvärderingskomponenter (133 Kb)

 

Ställa in tillfälle

 Blankett för att ställa in tillfälle (180 Kb)

 

Programunderlag

 VT2018 programunderlag (31 Kb)