Forskning

För forskare vid Stockholms universitet

På den här delen av medarbetarwebben har vi samlat det stöd och den service som universitetsförvaltningen erbjuder dig som forskare vid Stockholms universitet.

Forskningsdatabasen ger dig som forskare möjlighet att sprida din forskning till en vidare krets

Universitetets forskningsdatabas är ett universitetsgemensamt system som gör information om forskning som bedrivs vid Stockholms universitet tillgänglig och sökbar via internet.

Open Access på Stockholms universitet

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.