Kurser, seminarier och personlig rådgivning

Forskningsstöd anordnar ett flertal aktiviteter i anslutning till större utlysningar av forskningsmedel. Kontakta oss om du behöver personlig rådgivning eller vill att vi håller en kurs eller ett seminarium på din institution. I Medarbetarkalendern finns alla Forskningsstöd evenemang och informations- eller utbildningsmöten.

Administrativt stöd

Under projektets gång svarar Forskningsstöd löpande på frågor rörande redovisning och övrig administration av projektet. Vi hjälper också institutionsadministratörer genom att anordna seminarier och utbildningar, granska kostnadsrapporteringar och ge stöd vid revisioner. Större projekt kan få mer hjälp mot timpris om projektansvariga och prefekt önskar ett mer omfattande och skräddarsytt administrativt stöd.

Stöd och råd under ansökningsprocessen

Forskningsstöd hjälper dig med att läsa din ansökan och ger tips om tänkbara ansökningsstrategier. Vi hjälper dig också med att upprätta en realistisk budget för ditt projekt och förmedlar kontakt med extern konsult för granskning av framförallt koordinerade EU-ansökningar.

Förmedling av juridiskt stöd vid kontrakts- och avtalsskrivning

I större samarbetsprojekt är det nödvändigt att reglera vad som gäller mellan parterna i projektet, t.ex. reglering av immateriella rättigheter, ansvarsfördelning och ledningsstruktur. Forskningsstöd förmedlar kontakt med universitetets jurister på Ledningskansliet. Många internationella projekt binder hela universitetet juridiskt. Därför ska din ansökan till t.ex. EU eller NIH skrivas under av chefen vid Forskningsstöd (efter samråd med berörd vicerektor) som på delegation av rektor företräder universitetet i dessa frågor.

Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet kommer ut ca 10 gånger per år och innehåller ett urval av aktuella och kommande utlysningar, nyheter om forskningsfinansiering och information om de aktiviteter, kurser och seminarier som Forskningsstöd arrangerar. Du får där också tips och råd om hur man skriver ansökan och beräknar en budget. Här finns några av våra tidigare nyhetsbrev. Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant.

Finn forskningsfinansiärer med Research Professional

Research Professional är den största portalen över utlysningar av forskningsmedel i världen. Forskningsstöd använder tjänsten för att finna forskningsfinansiering till universitetets forskare, inom alla områden. Du kan också själv söka i portalen som är tillgänglig på alla universitets datorer; sök på nyckelord, ämnesområden, forskningsfinansiär, sista ansökningsdatum, bidragsform, m.m. Registrera dig på www.researchprofessional.com för att en gång i veckan få uppdaterad information om aktuella och kommande utlysningar som matchar din sökprofil.
På Medarbetarwebbens förstasida syns möjligheter att ansöka om forskningsanslag under rubriken “Utlysningar”.

Universitetets forskningsdatabas

Forskningsstöd administrerar universitetets forskningsdatabas. Forskningsdatabasen gör information om forskning som bedrivs vid Stockholms universitet tillgänglig och sökbar via internet. Databasen gör det möjligt att visa upp en samlad bild av universitetets forskare, forskargrupper, forskningskontrakt (externa medel) och forskningsprojekt. I forskningsdatabasen kan du som forskare logga in och skriva några rader om dig själv, ladda upp en bild och presentera din forskning för forskningsfinansiärer, potentiella samarbetspartners och internt vid universitetet. Länk till forskningsdatabasen: www.su.se/researchdatabase.

Information om forskningsfinansiering

Under sidan ”Finansiering” finner du mer information om forskningsfinansiering, budgetkalkyl, utlysningar, EU och internationell forskningsfinansiering, forskningsfinansiärer. Där finns också en kort presentation av medarbetarna vid Forskningsstöd med huvudsakliga arbetsområden samt kontaktuppgifter.