Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga doktorander och filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

Läs mer och ansök på universitetets webb