Stockholms Arbetareinstitutsförening ger ekonomiskt stöd till produktion och spridning av skrifter som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete mm.

Normalt uppgår stödet till 20 000 - 40 000 kr per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre. Inga särskilda ansökningstider finns. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar löpande vid sina sammanträden under året.

För mer information se Stockholms Arbetareinstitutsförenings hemsida samt bifogat dokument längst ner på denna sida.