Håkan Frisingers Stipendium för transportmedelsforskning delas ut årligen till person som gjort framstående forskningsinsatser inom nämnda område. Stipendiet är på 250 000 kr.

Prefekter och föreståndare erbjuds att komma med förslag på kandidat(er) till stipendiet. Förslaget skall innehålla CV samt motivering om 1/4 - 1 A4 sida. Förslaget sänds till Chalmers Tekniska Högskola, att. Moa Persson; e-mail moa.persson@chalmers.se och ska vara inkommet senast den 15 september 2017. Det är även möjligt att uppdatera nomineringar ifrån föregående år. Chalmers svarar för utvärdering av inkomna förslag och nominerar till stipendiet.

Beslut om priset tas av styrelsen för Volvo Forsknings- och utbildningsstiftelser (VREF) i december 2017. Utdelning av priset sker under våren 2018.

Läs mer om Håkan Frisinger stipendiet i dokumentet nedan (PDF) samt på VREF:s hemsida, där även tidigare pristagare finns listade.