Detta belönar en innovationsidé för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Detta stöder innovationer på idéstadiet som behöver hjälp att utvecklas ytterligare eller innovationer där man har kommit en bit på väg men som behöver finansiering för att sprida resultat och erfarenheter inför vidare implementering.

Behöriga att söka är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor. Förslag är välkomna ifrån organisationer, grupper, studenter eller andra nytänkande individer.

Priset är värt SEK 500,000.