Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning utlyser projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling.

Stiftelsen stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som berör forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

Se information om utlysningen och ansökningsförfarandet i dokumentet nedan (PDF).

Ytterligare information finns på stiftelsens hemsida