Priset ska gå till en yngre forskare vars forskning har relevans för Riskkollegiets syfte och vilken i sin forskning visat god initiativförmåga, engagemang och vetenskaplig mognad. Forskaren skall vara doktorand eller nydisputerad forskare (disputation 2016 eller 2017 i Sverige).

För ytterligare information, se inbjudan nedan (PDF).

Eventuella frågor om priset kan ställas till Anneli Widenfalk, sekreterare i Riskkollegiet, Anneli.Widenfalk@slv.se eller till ordförande Synnöve Sundell Bergman, Synnove.Sundell-Bergman@vattenfall.com.