Forskningsfonden

Spädbarnsfonden utlyser en gång per år medel för stöd till forskning som avser förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden samt för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.

 

Sök forskningsmedel

Medel kan sökas av disputerade forskare samt registrerade doktorander. För doktorander ska det i ansökan framgå tidpunkt för registrering vid svensk universitet och ett huvudhandledarintyg ska bifogas.  Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, budget samt för doktorander ett handledarintyg. Spädbarnsfondens forskningsnämnd granskar inkomna ansökningar och överlämnar underlag för rekommendation till föreningens styrelse för beslut om tilldelning av medel. Spädbarnsfonden stödjer inte forskningsprojekt som är helt eller delvis industrifinansierade.

Beslut om tilldelade medel meddelas senast 30 oktober.

Eventuella frågor samt ansökan skickas elektroniskt till kansliet@spadbarnsfonden.se

Läs mer på Spädbarnsfondens webbsidor