Svenska Föreningen för IT och Juridik inbjuder ansökningar om bidrag för spridande av forskningsresultat. Detta möjliggör spridning av forskningsresultat inom området juridik och IT, såsom examensarbeten och forskningsrapporter. Det kan handla om tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för publicering på internet.

Bidraget kan sökas av institutioner eller motsvarande, samt enskilda personer. Spridningen av forskningsresultat ska vara i enlighet med de syften som uppställs i föreningens stadgar.

Bidrag uppgår till SEK 30,00 var, per år.

Läs mer på föreningens stipendiesida