Torsten Söderbergs Stiftelse delar ut anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap samt i viss utsträckning inom kategorin ”övrigt”.

Behöriga att söka är forskare verksamma i Sverige. Svenska medborgare kan bedriva forskning utomlands. Utländska medborgare som ingår i ansökan ska vara bosatta i, och bedriva sin forskning i Sverige. Doktorander kan vara huvudsökande eller medsökande i en projektgrupp i maximalt fyra år. Disputerade forskare kan få stöd i maximalt två år i taget och 75 procent av heltid.

Det finns ingen begränsning för storleken på anslag som kan sökas.

Läs mer på Stiftelsens webbsida