Forskarstipendier

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2018-2019 tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia. Bestämmelser för stipendierna framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsforskningsstipendier”, se nedan (PDF). Stipendiet omfattar 78 000 kr under ett år från 1 juli 2018 till 30 juni 2019.

 

Bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning

Stockholms Arbetareinstitutsförening ger ekonomiskt stöd till produktion och spridning av skrifter som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete mm. Normalt uppgår stödet till 20 000 - 40 000 kr per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre. Inga särskilda ansökningstider finns. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar löpande vid sina sammanträden under året. Se utlysningstexten nedan (PDF).

 

Förfrågningar och ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Ulla Nissen, Sankt Eriksgatan 101, 113 31 Stockholm.

E-post: ulla.nissen@pof.se

Telefon: 0709-73 18 77. 

www.arbetareinstitutet.se