Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till bryggerinäringen.

F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa konstituerades år 1848 efter det att skråväsendet upphört genom en Kunglig Förordning året dessförinnan. Pensionskassan förvaltar de tillgångar som övertogs från det upplösta Bryggarämbetet och har numera som ett av sina ändamål:

… att giva understöd i form av stipendier, liknande bidrag eller på annat sätt till vetenskaplig forskning med anknytning till bryggerinäringen…..”   (§ 2 Ändamål)

För detta ändamål utlyser härmed F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa ett stipendiebelopp om 100 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendier.

Syftet med stipendiet är att stödja sådan vetenskaplig forskning som ur olika ämnes- och tidsperspektiv kan förväntas bidra till ökad allmän kunskap om och förståelse för svensk bryggerinäring; dess verksamhet, betydelse och förutsättningar.

Läs mer om utlysningen, ansökan och villkor i dokumentet nedan (Word).