Ny möjlighet att söka medel för att etablera nya och vidareutveckla befintliga forsknings- och utbildningssamarbeten mellan Stockholms universitet och University of Illinois at Urbana-Champaign, som är ett strategiskt partneruniversitet. Medel kan sökas för planering av större projekt samt för genomförande av korta projekt, t. ex. workshops, eller kurser inom utbildning på forskarnivå.

 

Kontaktperson: Elisabet Idermark, Avdelningen för forskningsstöd