Forskningsgrupper vid lärosäten i Sverige kan bjuda in doktorander och disputerade forskare från Visbyprogrammets samarbetsländer. Stipendium erbjuds för levnadsomkostnader och uppehälle, för upp till 12 månaders forskningsvistelser i Sverige, som inleds under hösten 2018.

Mer information på Svenska institutets engelskspråkiga hemsida